Революція в комунікації

Комунікації замість урядів та партій стали рушійним фактором історії

Кожен зміг раптово стати комунікатором

Коли комунікації принципово змінюють свою швидкість, змінюється і світ,тому є декілька зразків: книгодрук, винахід телеграфа, революція інтернета|+|.

Інтернет змінив як обсяги інформації, що впала на голови людей, так і її доступність для всіх, коли кожен зміг раптово стати комунікатором, а то і автором (фотографії, рецепта, ідеї!).  І всі, або майже всі, стали активно користуватися такою можливістю.

Виникло безліч проблем соціальної комунікації (серед яких дезінформація найпомітніша на побутовому рівні).

 У підсумку - неможливість спільних рішень і єдиного знання.  Замість "живого" знання суспільства ми маємо безліч поглядів - різних партій, рухів, гуртків, наукових шкіл, ментальностей, релігій і т.і.).

АЛЕ застосування 4D-технологій дає можливість досягти революційних змін соціальної комунікації.

Революційні зміни колективної комунікації

 • від низької эфективності  — до максимальної;
 • від практичної відсутності зворотнього зв'язку — до найпоширенішого використання;
 • від безмежної площини точок зору — до  найвищої концентрації смислу;
 • від неможливості консенсусу, тобто спільного рішення — до повного охвату всіх точок зору.

Використання 4D-технологій  дозволяє справитися з:

 • низькою достовірністю інформації,
 • різниці в компетентності участників,
 • конкурентністю та емоційністю людей,
 • лімитом часу,
 • конфліктністю та егоїзмом комуннікаторів.

Що змінюється з новою технологієй

Колективний Розум використовує нову комунікативну технологію — формування спільного бачення в 4D-форматі (скручування/розкручування ієрархій сенсів під проблему/рішення), коли точка зору, пропозиція або ідея кожного структурується (за подібністю) всередині теми.

Це позбавляє конфліктності і враховує всі, навіть взаємовиключні точки зору, які співіснують всередині єдиної экосистеми сенсів. Тим самим створюється ефект когнитивної сингулярності.

З'являються нові принципи комуникації. Так, тепер немає потреби "шукати загальне рішення та домовлятися", є загальний СЛОН |+|; є колективне бачення поза оціночних категорій; немає "правильних або неправильних людей" - є голі смисли; і т.і.

Колективним Розумом досягається консолідація бачень на будь-яку озвучену проблему/пошук рішення в належним чином упакованому 4D форматі. За рахунок цього знімається конфліктність, протиріччя і виникає можливість отримання єдиного результату взаємодій, піднявшись над відмінностями.

Людство зараз переходить від біосфери через інфо (IT) сферу в Ноосферу. Таку можливість дає Колективний Розум.

Людям доведеться самим створити нові механізми саморозвитку.  Повторити щось аналогічне тому, що сталося на зорі палеоліту, коли людство зуміло протиставити стихії біосоціальних законів свою систему законів, свою систему правил поведінки, які тепер ми називаємо моральністю.

 Але часу тепер у нас вже обмаль: треба поспішати із формуванням СТРАТЕГІЇ, з розробкою механізмів її реалізації.

Микита Моісеєв, радянський і росийський вчений в області
загальної механіки і прикладної математики,
академік Академії наук СРСР і ВАСХНІЛ

 Ресурси:

 1. (4D) Кліпове мислення
 2. (4D) "Про розуміння"
 3. (4D) Як подолати кризу довіри
 4. (4D) Загальноукраїнський дискурc
 5. (4D) Соціальні ресурси і технології
 6. (4D) Знання людини і людства
 7. (ДС) ЯК НАПРАВИТИ АТОМІЗАЦІЮ СУСПІЛЬСТВА НА ЙОГО УКРІПЛЕННЯ
 8. Мережева комунікативна взаємодія
 9. Форми і методи комуникацій. Pavlo Melnik
 10. «Неповна комунікація»: чим погрожує недооцінка державою інтелектуальних і критичних співтовариств
 11. Комуникаційні стратегії інформаційної безпеки України. Олександр Смірнов
 12. Комуникація при відмінних структурах мислення. Максим Цепков
 13. видео Монолог, діалог і полілог: який спосіб комунікації найбільш ефективий? Сергій Жигінас
 14. Обговорення комунікації ПРЕЗИДЕНТ — ПІДПРИЄМЦІ
 15. Про фізичні моделі, описуючі соціальні комунікації
 16. видео Проблеми комунікації. Сергій Жигінас