Розум

Колективний Розум – це

  • ризомна |+| структура-сутність |+| в інформаційних та когнітивних мережах,
  • що має суб'єктність, відкритість і динамічність,
  • що інтегрує колективну мудрість, інтелект і мораль |+|
  • і виявляє планетарний рівень організації свідомості людства |+|.

Коллективный разум

Неминуче відбудеться якісна зміна місця Колективного Розуму в планетарної організації людства.

Микита Моісеєв

Тут поки зібрані посилання загальних напрацювань по темам, пов'язаним з Колективним Розумом: