Що таке "Простір Злагоди"

 Інструкція як читати 4D-тексти

Логотип Портала ПЗЗа роки свого існування (з 2013 р) на порталі Простір злагоди (ПЗ) сформувалось середовище взаємодії як технологія для вироблення суспільно-важливих рішень.

Ця сторінка-провідник по середовищі когнітивного взаємодії / по ПЗ / по Простору Згоди дає відповіді на питання - як це влаштовано? чому ми запрошуємо вас до спільної роботи в ПЗ? та ін.

Максимально стисле уявлення / екскурсія по порталу / середовищу взаємодії ПЗ

Матеріал представлений 4D-текстом; кожне слово перед |+| містить суть затвердження. Щоб побачити подробиці / обґрунтування, натисніть на |+| і дочекайтеся завантаження Rizzoma.

1. Портал |+|  Простір злагоди (ПЗ) |+| — це широка |+| динамічна |+| відкрита |+| мережа |+| обговорень |+| з ефективним і компетентним |+| виробленням рішень |+| "Всім миром" |+|. Ця мережа будується на движку Rizzoma |+|.

2. На порталі розвивається Колективний Розум (КР) |+| суспільства |+|, що працює за принципом мозку людини |+||. Смислова пам'ять |+| КР ввібрала безліч суспільно значущих смислів|+|, ідей, пропозицій, проєктів і думок, які структуровані у єдиний простір — СВІТ СМИСЛІВ |+|.

3. Нові смисли щодня |+| Інтегруються |+| в загальну систему знання, використовуючи інноваційні технології 4D-подання інформації |+|.  Забезпечується новий стандарт ясності |+|, високий рівень синергії |+| та безконфліктна |+| взаємодія.

4. За допомогою технологій КР суспільство вирішує |+| свої проблеми |+| і стає розумним |+|, самоврядним |+| і впливовим|+|. Соціум отримує "меритократию без меритократії" |+|.

5.  Долучитися до роботи |+|, яка будується на ПРИНЦИПАХ КР |+|, може КОЖЕН |+|. Правила співробітництва |+| носять рекомендаційний характер і зводяться до дотримання етичних норм |+|. Ніщо не обмежує ПОВНУ СВОБОДУ |+| учасників. На ПЗ немає конфліктів і порушників |+|. В процесі роботи виникає довіра та досвід спільного розв'язання проблем |+|.

6. Всі результати роботи ПЗ знаходяться у відкритому доступі |+| і на них поширюється Вільна ліцензія |+|. Всі учасники обговорень (справжні й майбутні) - є співавторами всього продукту |+|.

Коллективный Разум, путь к единому человечествуДжерело - Колективний Розум як
шлях до єдиного людству

Відео "Екскурсія по когнітивному простору"